Što je kontaminacija? (kod proizvoda)

kontaminacija proizvoda sa glutenom

Jedan od najvećih problema sa glutenom je kontaminacija kod proizvoda. Najčešće dolazi do nje putem skladištenja
i pakiranja u proizvodnji. U tom trenu ti proizvodi postaju opasni za svakog celijakičara, jer i sami unos glutena, čak
i u tragovima, može naštetiti vašem organizmu.

Što je zapravo kontaminacija?
Onečišćenje hrane nepoželjnim i po zdravlje štetnim tvarima, koje mogu biti prirodno prisutne, dodane tijekom postupka
proizvodnje, prerade i skladištenja namirnica, ili koje su dospjele u namirnice slučajno jednostavno trenutnom nepažljivošću.

Što je križna kontaminacija?
U procesu rada sa hranom postoji potencijalna opasnost od križne kontaminacije unakrsnog zagađenja. To je prijenos
alergena, mikroorganizama, bakterije, virusa, parazita…do kojeg može doći na slijedeći način:
– sa jedne hrane na drugu hranu,
– sa kontaminiranog (zagađenog) pribora, opreme, površina,
– s osoblja.

Do križne kontaminacije može doći i zbog neadekvatne organizacije procesa i prostora u radu sa hranom.

Danas već je puno lakše jer sami proizvođači postaju svjesni te opasnosti, što je i jako bitno za nas, da se neke stvari
ipak mijenjaju na bolje. Edukacija samih proizvođača na taj način dovodi do toga da se sa puno povjerenja konzumiraju
određeni njihovi proizvodi.

Najbitnije od svega je da se oboljelom od celijakije,  jasno iznesu činjenice o mogućoj kontaminaciji proizvoda glutenom,
jer kao što smo rekli svaki maleni trag vam može na škoditi.

Za kraj:
Oboljeli od celijakije moraju biti svjesni svega onoga što konzumiraju.
Brinuti se o svom zdravlju, pa to i donosi do toga da se brinete o svakom proizvodu koji ćete konzumirati.